Akkreditáció és kreditpontok

Milyen tanfolyamokon kell részt venni?
A többször módosított 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerint Önnek a továbbképzési időszak teljesítéséhez az ötéves továbbképzési ciklus alatt szakképesítésenként

  • a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen kell részt vennie (ez az ún. „50 pontos kötelező” tanfolyam) – az Amega Továbbképző Tanfolyam NEM ilyen tanfolyam
    továbbá
  • szabadon választható elméleti továbbképzéseken kell részt vennie – az Amega Továbbképző Tanfolyam ilyen tanfolyam

 

Hány pontot kell megszerezni?
A továbbképzési időszak öt éve alatt szakvizsgánként legalább 250 pontot (2.§ [2] bekezdés).
Azonban egy évben szakvizsgánként 100 pontnál több elméleti pontérték nem ismerhető el (2.§ [4] bekezdés).
Ha valaki túlteljesít, akkor a 100 pont feletti pontok a továbbképzési ciklus első négy évében elvesznek.
Az utolsó évben viszont a 100 pont feletti pontokból 50 pont átvihető a következő továbbképzési ciklusba – azonban az így átvitt pontérték az eredeti kategóriájától függetlenül szabadon választható elméleti pontként kerül elismerésre (2.§ [4] bekezdés).

 

Mit kell tudni a távoktatásként akkreditált tanfolyamról?
A szabadon választható elméleti továbbképzés távoktatási formában is megszervezhető.
A távoktatással szerzett pontokból évente (szakvizsgánként) legfeljebb 20 pont számítható be (4.§ [3] bekezdés).

 

Mit jelent a szakma szerinti pontszám?
Olyan szabadon választható továbbképzésen való részvételért, melynek az adatlapján szerepel az Ön szakképesítése, a kapott pontszám a szakma szerinti besorolást kapja.
Ebből a pontszámból az ötéves ciklus alatt (és nem évente!) szakvizsgánként mindössze 25 pontot kell megszereznie (4.§ [5] bekezdés).
Ha az Ön szakképesítése a felsoroltak között nem szerepel, akkor a pontszám az egyéb elméleti pontokhoz íródik (tehát oda, amelyikből öt év alatt 250-et, de évente maximum 100-at kell összegyűjtenie). A besorolás automatikusan történik, manuális módosításra nincs lehetőség.

 

Hogyan végezhető el az Amega Továbbképző Tanfolyam?
A tanfolyam elvégzéséhez az Amega című szakmai folyóirat adott félévben megjelenő 3 lapszámának közleményeit kell elolvasni, és az ezekhez kapcsolódó tesztkérdéseket megválaszolni.
Az Amega lapszámai ezen a linken érhetők el: https://www.ameganet.hu
A tesztkérdések ezen a linken érhetők el: https://www.ameganet.hu/amega-tovabbkepzo-tanfolyam/

 

Hány kreditpont szerezhető az Amega Továbbképző Tanfolyamon?
– orvosok részére a tanfolyamot 2024. I. félévére 20 kreditponttal akkreditálták,
ami 
szakma szerinti pontszámként (ebből kell ötévente 25) számolható el a következő szakvizsgákhoz [2024/1. félévi adatok]:
1. allergológia és klinikai immunológia
2. belgyógyászat
3. csecsemő- és gyermekgyógyászat
4. foglalkozás-orvostan
5. foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
6. foglalkozásegészségügy
7. fül-orr-gégegyógyászat
8. gyermektüdőgyógyászat
9. háziorvostan
10. iskolaegészségt., ifjúságvéd.
11. szemészet
12. tüdőgyógyászat

Ha az Ön szakképesítése a fentiek között nem szerepel, akkor a pontszám az egyéb elméleti pontokhoz íródik (tehát oda, amelyikből öt év alatt 250-et, de évente maximum 100-at kell összegyűjtenie).
A szakma szerinti besorolás automatikusan történik, manuális módosításra nincs lehetőség.

Amega
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security