Szerzőinknek

Az Amega kéthavonta megjelenő szakmai folyóirat, melynek célja a felső és az alsó légutak betegségeinek és ezek határterületeinek (allergológia, infektológia, kardiológia, onkológia) témakörébe tartozó ismeretek minél szélesebb körben történő terjesztése.

A Szerkesztőség az alábbi rovatokba várja a véleményüket, tapasztalataikat, eredményeiket összefoglalni kívánó kollégák közleményeit.
A beérkezett kéziratok független szakértők véleményezését követően jelennek meg.

 

Rovatok:

1. Eredeti és összefoglaló közlemények:
Saját klinikai vagy alapkutatási eredményeket, vagy egy adott kérdést, témát összefoglaló közlemények.
Terjedelem: maximálisan 32.000 karakter, maximálisan 35 irodalmi hivatkozás eredeti közlemény esetében, és maximálisan 50 irodalmi hivatkozás összefoglaló közlemény esetében.

2. Mindennapi gyakorlat:
Rövid diagnosztikai és/vagy terápiás összefoglaló a gyakorló orvos számára.
Terjedelem: maximálisan 12.000 karakter és 15 irodalmi hivatkozás.

3. Esetismertetés:
Diagnosztikai és kezelési tanulságokkal szolgáló érdekes esetek összefoglalása.
Terjedelem: maximálisan 12.000 karakter és 10 irodalmi hivatkozás.

4. Dohányzás és leszokás-támogatás:
A dohányzás témakörébe tartozó új nemzetközi trendek és a leszokás-támogatás módszereinek bemutatása.
Terjedelem: maximálisan 12.000 karakter és 10 irodalmi hivatkozás.

5. Kultúrorvostan:
Orvostörténeti érdekességek a diagnosztika és a terápia köréből.
Terjedelem: maximálisan 16.000 karakter és 5 irodalmi hivatkozás.

 

Formai elvárások:

A kéziratok szövegét Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel várjuk doc vagy rtf szövegszerkesztő formában.
(A karakterek száma a Word szövegszerkesztőben az Eszközök >> Szavak száma alatt ellenőrizhető.)

Minden közlemény címoldallal kezdődjék, mely tartalmazza a közlemény címét, a szerzők nevét, munkahelyét, valamint a levelező szerző megjelölését és annak posta és e-mail címét, telefonszámát.
Az 1., 2., és 3. rovatok esetében maximum egy oldalas magyar nyelvű összefoglalót is kérünk.

A magyar helyesírást illetően a Magyar Helyesírási szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest 1999, 2007.) szócikkei az irányadóak.

Az orvosi helyesírás tekintetében a MTA Helyesírási Bizottságai 1987. november 9-ei ülésén jóváhagyottakat kell irányadónak tekinteni (Orvosi Helyesírási szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest 1992). Az orvosi szakkifejezések esetén a magyar írásmódot részesítjük előnyben.

A táblázatokat és az ábrákat a szövegben való megjelenésnek megfelelő sorrendben megszámozva és megcímezve kérjük.
Képek esetében legalább 300 dpi felbontás szükséges a megfelelő minőségű nyomdai reprodukcióhoz.

A kéziratok irodalomjegyzékét az alábbi formátumban kérjük:

Közlemény:
Tashkin DP, Celli B, Senn S, et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008; 359(15): 1543-1554.

Könyv:
Kovács J. A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.

Könyvfejezet:
Szabó I és Varga J. A statisztikai vizsgálatok jelentősége a pulmonológiában. In: Kovács J. (szerk.) A biometria alapjai. Math Press Kiadó, 3. kiadás, Budapest, 1992; 129-138.

Honlap:
www.ginasthma.com

A cikkek számozása a szövegben való megjelenés sorrendjében történjék, a számok a mondat végére kerüljenek a pont elé, zárójelben.

A kéziratokat e-mailben a következő címre kérjük eljuttatni:
amega5000@gmail.com