Anafilaxia – diagnosztikus és terápiás utak és útvesztők

Dr. med. habil. Réthy Lajos Attila, tanszékvezető
Semmelweis Egyetem Családgondozási Módszertani Tanszék
Anafilaxia – diagnosztikus és terápiás utak és útvesztők